Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
El Museu del Ferrocarril a Móra la Nova rebrà 1,2 milions d’euros dels Pressupostos Generals de l’Estat

Una esmena als Pressupostos Generals de l’Estat, introduïda pel PDeCAT, permetrà destinar 1,2 milions d’euros a millorar les instal•lacions del Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. En concret s’augmentarà l’espai cobert amb la construcció i equipament d’una segona cotxera per donar cabuda al material rodant que va ingressant a la col•lecció del Museu.
L’anunci l’ha fet el portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, que ha donat a conèixer, en roda de premsa, la incorporació de 86 esmenes a la tramitació dels PGE. D’aquestes, onze afecten les Terres de l’Ebre i es tradueixen en una injecció directa de recursos a sectors estratègics del territori per un import de més de 6 milions.
En el cas de Móra la Nova, l’ampliació de les instal•lacions del Museu permetrà dotar-lo de més espai d’emmagatzemament i exposició dedicat a allotjar la col•lecció de locomotores, cotxes de viatgers i vagons de mercaderies. Una col•lecció que ja compta amb un total de quaranta peces i que, en breu, rebrà noves aportacions.
La tasca de restauració que duu a terme el Museu des de fa gairebé vint anys l’ha convertit en el referent de restauració i posada en marxa operativa del material històric ferroviari a nivell de Catalunya. Aquest nou espai també alliberarà zones ocupades de l'actual cotxera, permetent l'ampliació de l'espai dedicat a taller de restauració.

----------

El Museo del Ferrocarril en Móra la Nova recibirá 1,2 millones de euros
de los Presupuestos Generales del Estado

Una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado, introducida por el PDeCAT, permitirá destinar 1,2 millones de euros a mejorar las instalaciones del Museo del Ferrocarril en Móra la Nova. En concreto, se aumentará el espacio cubierto con la construcción y equipamiento de una segunda cochera para dar cabida al material rodante que va ingresando en la colección del Museo.
El anuncio lo ha realizado el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, que ha dado a conocer, en rueda de prensa, la incorporación de 86 enmiendas a la tramitación de los PGE. De éstas, once afectan a las Terres de l'Ebre y se traducen en una inyección directa de recursos a sectores estratégicos del territorio por un importe de más de 6 millones.
En el caso de Móra la Nova, la ampliación de las instalaciones del Museo permitirá dotarlo de mayor espacio de almacenamiento y exposición dedicado a alojar la colección de locomotoras, coches de viajeros y vagones de mercancías. Una colección que cuenta ya con un total de cuarenta piezas y que, en breve, recibirá nuevas aportaciones.
La labor de restauración que lleva a cabo el Museo desde hace casi veinte años le ha convertido en el referente de restauración y puesta en marcha operativa del material histórico ferroviario a nivel de Catalunya. Este nuevo espacio liberará también zonas ocupadas de la actual cochera, permitiendo la ampliación del espacio dedicado a taller de restauración.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Aprofita una nova ocasió per moure’t amb la locomotora de vapor Cuco, la més antiga de Catalunya en funcionament

El Museu del Ferrocarril engegarà el proper diumenge 4 de desembre la locomotora de vapor Cuco. Podràs gaudir de recorreguts amb una composició formada per la locomotora de vapor i diversos cotxes de viatgers i vagons de mercaderies.
Les activitats es desenvoluparan en un horari especial des de les 11 fins les 17 hores de forma continua i tenen un cost suplementari de 5€ a l’entrada al Museu (a partir de 5 anys d’edat). Recorda que el Museu dedica els ingressos a la restauració dels edificis i el material ferroviari de la seva col•lecció. Amb la teva visita ens estàs ajudant a salvaguardar un patrimoni que és de tots.
A més a més hi haurà servei de bar i un cotxe cafeteria on poder prendre un refresc.
La Cuco va ser fabricada per l’empresa Marcinell et Couillet l’any 1886 a Bèlgica, cosa que la converteix en la més antiga de Catalunya en funcionament. Formava part d’una sèrie de 10 màquines encarregades per MZA i destinades a fer maniobres. Ara és propietat del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i ha estat restaurada pel Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Acompanya’ns en aquest viatge i et sentiràs com un pioner dels primers temps del ferrocarril!

----------

Aprovecha una nueva ocasión para moverte con la locomotora de vapor Cuco, la más antigua de Catalunya en funcionamiento.

El Museo del Ferrocarril pondrá en marcha el próximo domingo 4 de diciembre la locomotora de vapor Cuco. Podrás disfrutar de recorridos con una composición formada por la locomotora de vapor y varios coches de viajeros y vagones de mercancías.
Las actividades se desarrollarán durante un horario especial des de las 11 a las 17h de forma continua y tienen un coste suplementario de 5€ a la entrada del Museu (a partir de 5 años de edad). Recuerda que el Museo dedica sus ingresos a la restauración de los edificios y al material ferroviario de su colección. Con tu visita nos ayudas a salvaguardar un patrimonio que es de todos.
Además, habrá servicio de bar y un coche cafetería donde tomar un refresco.
La Cuco fue fabricada por la empresa Marcinell et Couillet en 1886 en Bélgica, lo que la convierte en la más antigua de Catalunya en funcionamiento. Formaba parte de una serie de 10 máquinas encargadas por MZA y destinadas a realizar maniobras. Ahora es propiedad del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Catalunya y ha sido restaurada por el Museo del Ferrocarril en Móra la Nova. ¡Acompáñanos en este viaje y te sentirás como un pionero de los primeros tiempos del ferrocarril!
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UN AJUT PER A LA RESTAURACIÓ DEL VAGÓ J AMB GARITA

La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut per a la restauració funcional del vagó Jfhv 102.393 amb garita. Es tracta d’un vagó tancat per a transport de mercaderies en general, construït per CAF el 1950. El vagó va perdre la garita de guarda fre. Un cop restaurat, és l’únic vagó de via ampla amb garita que es conserva a Catalunya, cosa que el converteix en una peça d’alt valor patrimonial.

LA DIPUTACIÓN DE TARRAGONA OTORGA UNA AYUDA PARA LA RESTAURACIÓN DEL VAGÓN J CON GARITA
La Diputación de Tarragona ha otorgado una ayuda para la restauración funcional del vagón Jfhv 102.393 con garita. Se trata de un vagón cerrado para transporte de mercancías en general, construido por CAF en 1950. El vagón perdió su garita de guarda freno. Una vez restaurado, es el único vagón de vía ancha con garita que se conserva en Catalunya, lo que le convierte en una pieza de alto valor patrimonial.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
PARTICIPEM A LA JORNADA SOBRE VOLUNTARIAT I PATRIMONI AL PORT DE TARRAGONA

La Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana va celebrar el passat dijous 27 d’octubre la seva XII Jornada amb el lema “Voluntariat i Patrimoni”. L’escenari de la trobada va ser el Museu del Port de Tarragona i el programa va estar atapeït d’experiències en el món del voluntariat d’entitats que tenen cura del patrimoni.

Es va tractar d’una jornada de reflexió sobre el voluntariat i els elements patrimonials. En un context mundial on el voluntariat creix dia a dia i té gran rellevància en l’entorn social i econòmic, en aquesta jornada es va plantejar la implicació del voluntariat en la gestió del patrimoni perquè persones capacitades i formades en diferents temes puguin transmetre el seu coneixement i la seva experiència amb una voluntat de servei a la comunitat. Es tracta de persones que ofereixen el seu temps lliure, tant en el període actiu de la vida laboral com després, i es posen al servei de la societat i del patrimoni.

En aquest sentit, el Museu del Ferrocarril a Móra la Nova ja és un referent també pel que fa al paper del voluntariat. Jordi Sasplugas, president de l’APPFI, va presentar la comunicació “Una experiència de voluntariat en patrimoni ferroviari” i un pòster resum de l’activitat del Museu.

----------

PARTICIPAMOS EN LA JORNADA SOBRE VOLUNTARIADO Y PATRIMONIO EN EL PUERTO DE TARRAGONA
La Red de Museos Marítimos de la Costa Catalana celebró el pasado jueves 27 de octubre su XII Jornada con el lema "Voluntariado y Patrimonio". El escenario del encuentro fue el Museo del Puerto de Tarragona y el programa estuvo lleno de experiencias en el mundo del voluntariado de entidades que cuidan del patrimonio.

Se trató de una jornada de reflexión sobre el voluntariado y los elementos patrimoniales. En un contexto mundial donde el voluntariado crece día a día y tiene gran relevancia en el entorno social y económico, en esta jornada se planteó la implicación del voluntariado en la gestión del patrimonio para que personas capacitadas y formadas en distintos temas puedan transmitir su conocimiento y su experiencia con una voluntad de servicio a la comunidad. Se trata de personas que ofrecen su tiempo libre, tanto en el período activo de la vida laboral como después, y se ponen al servicio de la sociedad y del patrimonio.

En este sentido, el Museo del Ferrocarril en Móra la Nova ya es un referente también en lo que se refiere al papel del voluntariado. Jordi Sasplugas, presidente de APPFI, presentó la comunicación "Una experiencia de voluntariado en patrimonio ferroviario" y un póster resumen de la actividad del Museo.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
El Museu del Ferrocarril a Móra la Nova presenta la “Cuco”, la locomotora de vapor més antiga en funcionament a Catalunya
La directora general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha presidit avui l’acte oficial de presentació de la locomotora MZA 606 “Cuco”, que ha estat restaurada pel Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. La locomotora formava part d’una sèrie construïda a Bèlgica el 1885 i va prestar servei al dipòsit de Barcelona Poble Nou des de l’any 1949 fins el 1968. Amb la restauració funcional, la “Cuco” es converteix en la locomotora de vapor més antiga en funcionament a Catalunya.
A l’acte hi han assistit els representants dels ajuntaments, consells comarcals, la Diputació, la Generalitat i altres institucions implicades en el funcionament del Museu i, en particular, les que han contribuït a finançar el procés de restauració.

El director del Museu, Sr. Jordi Sasplugas, ha aprofitat l’ocasió per presentar a la directora general del Patrimoni Cultural el Pla estratègic del Museu i el Pla d’usos museístics. Es tracta de dos documents que són la guia del procés de creixement i consolidació que està seguint el Museu i que requeriran de diverses inversions importants tant per ampliar el recinte del Museu com per impulsar altres projectes insígnia, com el tren històric turístic que ha d’unir la costa amb l’interior. (Fotos: CCRibera d’Ebre – auberge.digital; Museu del Ferrocarril a Móra la Nova).

----------

El Museo del Ferrocarril en Móra la Nova presenta la “Cuco”, la locomotora de vapor más antigua en funcionamiento en Cataluña
La directora general del Patrimonio Cultural de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha presidido hoy el acto oficial de presentación de la locomotora MZA 606 "Cuco", que ha sido restaurada por el Museo del Ferrocarril en Móra la Nova. La locomotora formaba parte de una serie construida en Bélgica en 1885 y prestó servicio en el depósito de Barcelona Poble Nou desde 1949 hasta 1968. Con la restauración funcional, la “Cuco” se convierte en la locomotora de vapor más antigua en funcionamiento de Catalunya.
Al acto asistieron los representantes de los ayuntamientos, consejos comarcales, la Diputación, la Generalitat y otras instituciones implicadas en el funcionamiento del Museo y, en particular, las que han contribuido a financiar el proceso de restauración.
El director del Museo, Sr. Jordi Sasplugas ha aprovechado la ocasión para presentar a la directora general del Patrimonio Cultural el Plan estratégico del Museo y el Plan de usos museísticos. Se trata de dos documentos que son la guía del proceso de crecimiento y consolidación que está siguiendo el Museo y que requerirán de diversas inversiones importantes tanto para ampliar el recinto del Museo como para impulsar otros proyectos insignia, como el tren histórico turístico que debe unir la costa con el interior. (Fotos: CCRibera d’Ebre – auberge.digital; Museu del Ferrocarril a Móra la Nova).
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Ahir vam tenir el plaer de rebre la visita d’una cinquantena de participants del 53è Congrés Nacional i 12è Ibèric d’Associacions d’Amics del Ferrocarril. La present edició del Congrés s’està celebrant entre el 15 i el 18 de setembre, hostatjada per l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Reus. A Móra la Nova han pogut conèixer les instal•lacions del Museu del Ferrocarril i gaudir de la circulació del material històric que es restaura i conserva a l’equipament.
Durant aquests dies, els assistents al congrés estan coneixent de primera mà diferents iniciatives relacionades amb el ferrocarril, com el Tren dels Llacs que uneix Lleida i la Pobla de Segur o altres atractius com la Catedral del Vi al Pinell de Brai.
El Museu del Ferrocarril a Móra la Nova vol agrair la visita d’aquest grup amb el que compartim afició i interessos, així com a l’organització per haver comptat amb nosaltres en el programa d’activitats del congrés. Esperem retrobar-nos en futures edicions!

----------

Ayer tuvimos el placer de recibir la visita de una cincuentena de participantes del 53 Congreso Nacional y 12 Ibérico de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril. La presente edición del Congreso se está celebrando entre el 15 y el 18 de septiembre, acogido por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Reus. En Móra la Nova han podido conocer las instalaciones del Museo del Ferrocarril y disfrutar de la circulación del material histórico que se restaura y conserva en el equipamiento.
Durante estos días, los asistentes al congreso están conociendo de primera mano diferentes iniciativas relacionadas con el ferrocarril, como el Tren de los Lagos que une Lleida y la Pobla de Segur u otros atractivos como la Catedral del Vino en el Pinell de Brai.
El Museo del Ferrocarril en Móra la Nova quiere agradecer la visita de este grupo con el que compartimos afición e intereses, así como a la organización por haber contado con nosotros en el programa de actividades del congreso. ¡Esperamos encontrarnos en futuras ediciones!
All Rights Reserved