Des del museu del ferrocarril a Mora la Nova, oferim activitats encarades a visites de grups escolars.

Les possibilitats inclouen:

  • Passejos amb la locomotora "Meme" i la vagoneta "el Tro".
  • Passejos amb la locomotora "Yeye" i els cotxes del tren turístic.
All Rights Reserved