Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Des de la seva primera encesa per la festa del tren, s'ha continuat treballant en la Cuco fent ajustos per tal de deixar-la completament enllestida. Mentre es fan aquestes treballs es van fent diverses proves, com les d'esforç de tracció, on es van arrossegar la bonita i la Mikado, més de 200tn. Properament anirem anunciant els dies que encenguem la locomotora per fer més proves i pogueu venir a veure-la en funcionament, mentrestant us deixem un vídeo de les proves.

----------

Desde su primer encendido para la fiesta del tren, se ha continuado trabajando en la Cuco haciendo ajustes para dejarla completamente terminada. Mientras se realizan estos trabajos se van haciendo varias pruebas, como las de esfuerzo de tracción, donde se arrastraron la bonita y Mikado, más de 200tn. Próximamente iremos anunciando los días que encendamos la locomotora para hacer más pruebas y podáis venir a verla en funcionamiento, mientras tanto os dejamos un video de las pruebas.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
El passat dimecres vam estar presents a una reunió telemàtica amb el Secretari d'Estat de Turisme (depenent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme), el sr. Fernando Valdes Verelst, juntament amb diputats i regidors de l'ajuntament de Móra la Nova, per donar a conèixer el projecte del tren turístic lo Caspolino i donar-li la darrera empenta que necessita per materialitzar la seva posada en servei oficial.

----------

El pasado miérocles estuvimos presentes en una reunión telemática con el secretario de estado de turismo (dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), el sr. Fernando Valdes Verelst, conto con diputados y regidores del ayuntamiento de Móra la Nova, para dar a conocer el proyecto del tren turístico lo Caspolino y darle el último empujón que necesita para materializar su puesta en servicio oficial.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
En un dia tan especial com el dia de Reis on les llars s’omplen de regals, des del Museu volem compartir un regal molt especial que la família Ubach ens ha fet a tots: la donació del taller de lampaderia.
Des de que tanqués l’empresa al 1994, la família Ubach ha conservat el taller de fabricació de fanals ferroviaris tal com va quedar. Després d’aquest temps ha volgut fer un pas molt important amb la donació de tots els elements que componen al taller al Museu de Móra la Nova per tal de conservar-lo, exhibir-lo i poder fer-lo servir per restaurar fanals ferroviaris que es trobin en mal estat.
L’empresa, inaugurada a Arenys de Mar l’any 1848 per Damià Ubach, es va dedicar a fer objectes de llauna i a la lampaderia, iniciant-se en el món dels fanals ferroviaris amb la construcció dels primers fanals que van il·luminar el primer ferrocarril de la península: el Barcelona-Mataró. Amb aquestes primeres feines al ferrocarril, li van seguir la construcció dels fanals per la majoria de carrilets del territori català, per altres empreses a nivell nacional, així com un gran número de fanals per la Renfe i també molts fanals pels vaixells de pescadors. A l’empresa hi van treballar, durant els 146 anys que va estar en actiu, quatre generacions: Damià, Luís, José i Josep Maria Ubach. Juntament amb Hermenegildo Mozo de Valladolid i Luis Casajuana de Bilbao, van ser les tres grans empreses de fabricació de fanals a nivell nacional.
Després de que aquesta tecnologia quedés obsoleta i fos substituïda pels fanals elèctrics, el taller es va dedicar a fabricar elements d’instal·lacions elèctriques, patentant alguns elements com porta fusibles de seguretat.
Entre els seus últims treballs hi destaca la restauració de gran part dels fanals que a dia d’avui s’exposen al Museu del Ferrocarril de Madrid.
Un cop tinguem habilitat un espai on poder ubicar el taller serà un nou element a poder exhibir als visitants, on es podrà conèixer de manera visual com era la tecnologia d’aquella època i el gran treball d’artesania que suposa fer un element d’aquestes característiques.
Des d’aquí volem reiterar el nostre gran agraïment a la família Ubach per la donació d’uns elements gairebé únics no només a nivell ferroviari, si no símbol d’una època i d’una gran industria que va existir i que gairebé s’ha perdut a l’oblit.

----------

En un día tan especial como el día de Reyes donde los hogares se llenan de regalos, desde el Museo queremos compartir un regalo muy especial que la familia Ubach nos ha hecho a todos: la donación del taller de lamparería.
Desde que cerrara la empresa en 1994, la familia Ubach ha conservado el taller de fabricación de faroles ferroviarios tal y como quedó. Después de este tiempo ha querido dar un paso muy importante con la donación de todos los elementos que componen el taller al Museo de Móra la Nova para conservarlo, exhibirlo y poder utilizarlo para restaurar faroles ferroviarios que se encuentren en mal estado.
La empresa, inaugurada en Arenys de Mar en 1848 por Damià Ubach, se dedicó a hacer objetos de lata y a la lamparería, iniciándose en el mundo de las faroles ferroviarios con la construcción de los primeros faroles que iluminaron el primer ferrocarril de la península: el Barcelona-Mataró. Con estos primeros trabajos en el ferrocarril, le siguieron la construcción de los faroles para la mayoría de ferrocarriles del territorio catalán, para otras empresas a nivel nacional, así como un gran número de faroles para la Renfe y también muchos faroles para los barcos de pescadores. En la empresa trabajaron, durante los 146 años que estuvo en activo, cuatro generaciones: Damià, Luís, José y Josep Maria Ubach. Junto a Hermenegildo Mozo de Valladolid y Luis Casajuana de Bilbao, fueron las tres grandes empresas de fabricación de farolas a nivel nacional.
Después de que esta tecnología quedara obsoleta y fuera sustituida por los faroles eléctricos, el taller se dedicó a fabricar elementos de instalaciones eléctricas, patentando algunos elementos como porta-fusibles de seguridad.
Entre sus últimos trabajos destaca la restauración de gran parte de los faroles que a día de hoy se exponen en el Museo del Ferrocarril de Madrid.
Una vez tengamos habilitado un espacio donde poder ubicar el taller será un nuevo elemento a poder exhibir a los visitantes, donde se podrá conocer de forma visual cómo era la tecnología de aquella época y el gran trabajo de artesanía que supone hacer un elemento de estas características.
Desde aquí queremos reiterar nuestro gran agradecimiento a la familia Ubach por la donación de unos elementos casi únicos no sólo a nivel ferroviario, sino símbolo de una época y de una gran industria que existió y que casi se ha perdido en el olvido.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Bon any a tots, volem començar l’any compartint una gran noticia amb vosaltres: El passat desembre la Direcció General del Patrimoni Cultural va declarar Bé Cultual d’Interès Nacional, entre altres vehicles ferroviaris, a la locomotora bonita 241F2238 que es custodia al Museu del Ferrocarril.
La locomotora, propietat d’ Adif i gestionada per la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, amb aquesta catalogació ha rebut la màxima protecció jurídica que permetrà poder demanar ajudes per la seva conservació i restauració. Estem davant de les primeres passes per avançar a la seva restauració funcional.
Aquesta catalogació ha estat possible gràcies a la iniciativa que va encetar el Museu per la catalogació de diferents elements de tot Catalunya en la qual el departament de cultura de la Generalitat ha resolt catalogar una cinquantena d’elements ferroviaris. Aquest és el primer cop que es cataloguen elements ferroviaris dintre dels BCIN. Un cop més les iniciatives del museu ajuden a preservar i divulgar el patrimoni ferroviari, tal com succeeix a molts països europeus.

----------

Feliz año a todos, queremos comenzar este año compartiendo una gran noticia con vosotros: El pasado diciembre la Dirección General del Patrimonio Cultural declaró Bien Cultual de Interés Nacional, entre otros vehículos ferroviarios, a la locomotora bonita 241F2238 que se custodia en el Museo del Ferrocarril.
La locomotora, propiedad de ADIF y gestionada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con esta catalogación ha recibido la máxima protección jurídica que permitirá poder pedir ayudas para su conservación y restauración. Estamos frente a los primeros pasos para avanzar a su restauración funcional.
Esta catalogación ha sido posible gracias a la iniciativa que inició el Museo por la catalogación de diferentes elementos de toda Cataluña en la que el departamento de cultura de la Generalitat ha resuelto catalogar una cincuentena de elementos ferroviarios. Ésta es la primera vez que se catalogan elementos ferroviarios dentro de los BCIN. Una vez más, las iniciativas del museo ayudan a preservar y divulgar el patrimonio ferroviario, tal y como sucede en muchos países europeos.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
OFERTA LABORAL
Des del Museu del Ferrocarril estem buscant 5 persones per incorporar-se a treballar realitzant part dels treballs de restauració al museu. El contracte és per un any, destinat a persones majors de 45 anys en situació d’atur amb experiència als rams de la construcció o la mecànica, amb incorporació immediata. Si hi estàs interessat pots enviar el teu currículum fins al 10 de gener a fpereira@museuferrocarril.cat.

----------

OFERTA LABORAL
Desde el Museo del Ferrocarril estamos buscando 5 personas para incorporarse a trabajar realizando parte de los trabajos de restauración en el museo. El contrato es por un año, destinado a personas mayores de 45 años en situación de desempleo con experiencia en los ramos de la construcción o la mecánica, con incorporación inmediata. Si estás interesado puedes enviar tu currículum hasta el 10 de enero a fpereira@museuferrocarril.cat.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Adif col·labora amb el Museu
Durant les setmanes prèvies al cap de setmana de l'11 i 12 de desembre, ADIF ha estat treballant a les vies anexes de l'estació per tal de poder circular-hi de forma segura durant tota la festa. Gràcies a aquests treballs s'ha pogut veure una gran quantitat de moviments de trens.
Els treballs han consistit en la substitució de més de 200 travesses a les vies 9 i 11 de l'estació, assegurar diversos canvis, comprovar brides de carrils i, per un futur proper, s'ha assegurat també la via 1 de classificació per tal de poder apartar vagons que ara es troben estacionats a altres vies.
Amb aquests treballs i d'altres que realitza el Museu s'està aconseguint que l'estació mica en mica torni a lluir com als seus millors temps i el museu esdevingui un gran referent.
Aquesta actuació s'emmarca a la col·laboració que està mantenint Adif i el Museu del Ferrocarril a Móra la Nova, ajuntant esforços amb l'objectiu compartit de fomentar la recuperació del patrimoni històrc ferroviari, d'especial valor a aquest municipi.

----------

ADIF colabora con el Museo
Durante las semanas previas al fin de semana del 11 y 12 de diciembre, ADIF ha estado trabajando en las vías anexas de la estación para poder circular de forma segura durante toda la fiesta. Gracias a estos trabajos se ha podido ver gran cantidad de movimientos de trenes.
Los trabajos han consistido en la sustitución de más de 200 travesías en las vías 9 y 11 de la estación, asegurar varios cambios, comprobar bridas de carriles y, para un futuro próximo, se ha asegurado también la vía 1 de clasificación para poder apartar vagones que ahora se encuentran estacionados en otras vías.
Con estos trabajos y otros que realiza el Museo se está consiguiendo que la estación poco a poco vuelva a lucir como en sus mejores tiempos y el museo se convierta en un gran referente.
Esta actuación se enmarca en la colaboración que están manteniendo Adif y el Museo del Ferrocarril de Móra la Nova, aunando esfuerzos en el objetivo compartido de fomentar la recuperación del patrimonio histórico ferroviario, de especial valor en este municipio.
All Rights Reserved