Aquest mes de maig passeja amb la locomotora Memé i el Tro