Museu Ferrocarril Moralanova
Museu Ferrocarril Moralanova
8a Jornada de Patrimoni Històric Ferroviari enguany a Móra la Nova

El Grup de Treball de Partimoni Històric Ferroviari organitza cada any una jornada i en aquesta ocasió es dedicarà al 125è aniversari de la Línia dels Directes entre Barcelona i Madrid. Tindrà lloc el divendres 4 d’octubre al Casal Municipal de Móra la Nova a partir de les 11.00h en sessió de matí i tarda. El programa inclou cinc intervencions a càrrec d’especialistes en la història i els elements patrimonials de la línia i es clourà amb una petita visita al Museu del Ferrocarril de Mora la Nova on es presentarà l’estat d’execució del projecte de tren històric turístic “Lo Caspolino”.

El GTPHF està format per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Museu del Ferrocarril de Catalunya, la Fundació de Transports Metropolitans de Barcelona, la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril, l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona i l’Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial. Aquesta edició compta amb el suport de l’Ajuntament de Móra la Nova.

8ª Jornada de Patrimonio Histórico Ferroviario este año en Móra la Nova

El Grupo de Trabajo de Partimoni Histórico Ferroviario organiza cada año una jornada y en esta ocasión se dedicará al 125 aniversario de la Línea de los Directos entre Barcelona y Madrid. Tendrá lugar el viernes 4 de octubre en el Casal Municipal de Móra la Nova a partir de las 11.00h en sesión de mañana y tarde. El programa incluye cinco intervenciones a cargo de especialistas en la historia y los elementos patrimoniales de la línea y se cerrará con una pequeña visita al Museo del Ferrocarril de Móra la Nova donde se presentará el estado de ejecución del proyecto de tren histórico turístico "El Caspolino".

El GTPHF está formado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Museu del Ferrocarril de Catalunya, la Fundació de Transports Metropolitans de Barcelona, la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril, l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona y l’Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial. Esta edición cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Móra la Nova.
Museu Ferrocarril Moralanova
Museu Ferrocarril Moralanova
Un any més a la Fira Playmobil

El Museu del Ferrocarril participa aquests dies 7 i 8 de setembre en la nova edició de la Fira Playmobil a Móra la Nova, la qual ja ha esdevingut un referent per a tots els aficionats.

Visita’ns al Pavelló Firal 1 d’octubre!

Un año más en la Feria Playmobil

El Museo del Ferrocarril participa estos días 7 y 8 de septiembre en la nueva edición de la Feria Playmobil en Móra la Nova, la cual ya se ha convertido en un referente para todos los aficionados.

!Visítanos en el Pabellón Ferial 1 d'octubre!
Museu Ferrocarril Moralanova
Museu Ferrocarril Moralanova
Acaba el FEDECRAIL Youth Exchange 2019

Els darrers dies hem continuat combinant la feina a la cotxera amb les sortides culturals. Així, el divendres vam visitar el Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova i la Geltrú i els participants van poder admirar la àmplia col•lecció de locomotores i altres peces que acull.

Dissabte va ser el dia del comiat i, sense deixar de banda la feina, ho vam celebrar amb un bon dinar a la cotxera i la cerimònia de clausura al Mas de la Coixa per la nit.

Podem deixar constància que el rècord d’aquests dies perdurarà en la memòria de tots els participants! A partir d’avui s’obre un nou capítol amb els preparatius pel FEDECRAIL Youth Exchange 2020 al Regne Unit. Molta sort, companys!

Termina el FEDECRAIL Youth Exchange 2019

Estos últimos días hemos continuado combinando el trabajo en la cochera con las salidas culturales. Así, el viernes visitamos el Museo del Ferrocarril de Catalunya en Vilanova i la Geltrú y los participantes pudieron admirar la amplia colección de locomotoras y el resto de piezas que acoge.

El sábado fue el día de la despedida y, sin dejar de lado el trabajo, lo celebramos con una buena comida en la cochera y la ceremonia de clausura el Mas de la Coixa por la noche.

Podemos dejar constancia de que el récord de estos días perdurará en la memoria de todos los participantes! A partir de hoy se abre un nuevo capítulo con los preparativos para el FEDECRAIL Youth Exchange 2020 en el Reino Unido. Mucha suerte, compañeros!

The FEDECRAIL Youth Exchange 2019 comes to the end

In recent days we have continued to combine work in the workshop with cultural outings. Thus, on Friday we visited the Museu del Ferrocarril de Catalunya in Vilanova i la Geltrú and the participants could admire the wide collection of locomotives and other pieces that it hosts.

Saturday was farewell dany and, without neglecting the work, we celebrated it with a good lunch in the workshop and the closing ceremony at Mas de la Coixa at night.

We are sure that the remembrance of these days will last in the memory of all the participants! Now, a new chapter begins with the preparations for the FEDECRAIL Youth Exchange 2020 in the United Kingdom. Good luck, colleagues!
Museu Ferrocarril Moralanova
Museu Ferrocarril Moralanova
FEDECRAIL Youth Exchange: Ahir vam visitar el CRC d'ADIF i les instal·lacions dels companys d'AZAFT a Saragossa. Avui hem continuat treballant i hem fet proves amb la locomotora 250 - Ayer visitamos el CRC de ADIF y las instalaciones de los compañeros de AZAFT en Zaragoza. Hoy hemos continuado trabajando y hemos hecho pruebas con la locomotora 250 - Yesterday we visited the CRC from ADIF and the premises of our colleagues of AZAFT in Zaragoza. Today we've continued working and we did some tests with the 250 locomotive.
Museu Ferrocarril Moralanova
Museu Ferrocarril Moralanova
FEDECRAIL Youth Exchange 2019: Avui hem visitat el Dipòsit de Material Mòbil i el Taller de FGC a Rubí - Hoy hemos visitado el Depósito de Material Movil y el Taller de FGC en Rubí - Today we've visited the Rolling Stock Deposit and the Workshop of FGC in Rubí
Museu Ferrocarril Moralanova
Museu Ferrocarril Moralanova
Els treballs progressen - El trabajo avanza - Work in progress - FEDECRAIL Youth Exchange 2019
All Rights Reserved