Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya CRBMC, per tercer any consecutiu, dóna una ajuda per les labors de restauració que es duen a terme al museu del ferrocarril de Móra la Nova. Aquest any han col·laborat en la restauració del furgó calderí amb l’aportació de 3876€ que serviran per sufragar una part dels materials necessaris per la seva restauració. Aquestes ajudes són de gran utilitat per poder tornar a posar en valor el tren i el seu entorn, exposant de manera real l’evolució del ferrocarril fins els nostres dies. Des d’aquí volem estendre l’agraïment al CRBMC per la col·laboració amb els nostres projectes any rere any.

----

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya CRBMC, por tercer año consecutivo, da una ayuda para las labores de restauración que se llevan a cabo en el museo del ferrocarril de Mora la Nova. Este año han colaborado en la restauración del furgón calderín con la aportación de 3876 € que servirán para sufragar una parte de los materiales necesarios para su restauración. Estas ayudas son de gran utilidad para poder volver a poner en valor el tren y su entorno, exponiendo de manera real la evolución del ferrocarril hasta nuestros días. Desde aquí queremos extender el agradecimiento al CRBMC por la colaboración con nuestros proyectos año tras año.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Como todos sabéis, medio país está cubierto por un manto blanco que no está pasando nada desapercibido. Como en el Museo del Ferrocarril no queríamos ser menos también hemos encendido nuestra máquina de nieve y hemos tomado estas fotografías para que todos podáis disfrutar del momento. Hemos aprovechado, también, para arrancar algunos de nuestros vehículos para comprobar que todo fuera bien y hacer que salieran en las tomas. ¡Disfrutad de las imágenes!

-----

Com tots sabeu, mig país està cobert per un mantell blanc que no està passant gens desapercebut. Com que al Museu del Ferrocarril no volíem ser menys, hem encès la nostra màquina de neu i hem pres aquestes fotografies perquè tots pugueu gaudir del moment. Hem aprofitat, també, per arrencar alguns dels nostres vehicles per comprovar que tot anés bé i fer que sortissin a les fotos. Gaudiu de les imatges!

Renfe Adif
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
La Diputació de Tarragona atorga un ajut per al tren històric turístic

El passat 22 de desembre de 2020 la Diputació de Tarragona va acordar atorgar un ajut a l’APPFI per donar suport al trasllat del material ferroviari que es va fer des de Canfranc fins les instal·lacions del Museu del Ferrocarril a Móra la Nova el passat mes d’octubre. El material que es va traslladar van ser els cinc cotxes de passatgers de la sèrie 5000 coneguts com a “Cubans”. Disposar d’aquestes unitats era una antiga reivindicació de l’APPFI ja que és la única entitat que disposava dels cotxes de viatgers necessaris per enganxar els “Cubans”a una composició ferroviària i donar-los així una funcionalitat. Els vehicles seran restaurats i passaran a formar part del tren històric turístic, en especial durant les èpoques de més calor, ja que disposen d’aire condicionat.

--------

La Diputació de Tarragona otorga una ayuda para el tren histórico turístico

El pasado 22 de diciembre de 2020 la Diputación de Tarragona acordó otorgar una ayuda a APPFI para apoyar el traslado del material ferroviario que se hizo desde Canfranc hasta las instalaciones del Museo del Ferrocarril en Móra la Nova el pasado mes de octubre. El material que se trasladó fueron los cinco coches de pasajeros de la serie 5000 conocidos como "Cubanos". Disponer de estas unidades era una antigua reivindicación de APPFI ya que es la única entidad que disponía de los coches de viajeros necesarios para enganchar los "Cubanos" a una composición ferroviaria y darles así una funcionalidad. Los vehículos serán restaurados y pasarán a formar parte del tren histórico turístico, en especial durante las épocas de más calor, ya que disponen de aire acondicionado.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Des del Museu del Ferrocarril de Mora la Nova i l'APPFI, us volem desitjar un bon Nadal i un feliç 2021.

---

Desde el Museo del Ferrocarril de Móra la Nova y la APPFI, os queremos desear una feliz Navidad y prospero año 2021.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Després de més de 5 anys de treball per adaptar les instal·lacions a la normativa estatal, APPFI ha conseguit l'homologació com a centre de manteniment ferroviari per part de l'AESF. Per tal de fer realitat el projecte, aquest s'ha gestionat mitjançant la societat "Appfi Gestió de Projectes", una divisio de nova creacio en la que s'han invertit prop de 200.000€ per poder dur a terme el projecte del taller de reparacions, aixi com els futurs que vinguin. Amb aquesta fita APPFI es consolida com la segona associació de l'estat en aconseguir aquesta homologació, amb l'objectiu de fer sostenible l'operació del patrimoni ferroviari que es troba en custòdia.

-----

Después de más de 5 años de trabajo para adaptar las instalaciones a la normativa estatal, APPFI ha conseguido la homologación como centro de mantenimiento ferroviario por parte de la AESF. Para hacer realidad el proyecto, éste se ha gestionado mediante la división "APPFI Gestión de Proyectos", una división de nueva creación en la que se ha invertido cerca de 200.000 € para poder llevar a cabo el proyecto del taller de reparaciones, así como los futuros que vengan. Con este logro APPFI se consolida como la segunda asociación del estado en conseguir esta homologación, con el objetivo de hacer sostenible la operación del patrimonio ferroviario que se encuentra en custodia.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Desde hace unas semanas hemos iniciado los trabajos de restauración del vagón JVT-306.260, también conocido como el ‘’J Calderín’’.

Este vehículo fecha de 1951, y su principal uso fue dar calefacción de vapor a las composiciones de viajeros, hasta que esta fue substituida por la calefacción eléctrica. Fue entonces cuando quedó apartado del servicio y posteriormente adquirido por el Museu del Ferrocarril de Vilanova, donde estuvo custodiado durante varias décadas hasta su llegada a Móra la Nova en febrero de 2017.

En esta primera fase se ha procedido al desmontaje completo del vagón para poder sanear el chasis y la estructura y se han retirado todos los elementos interiores como la caldera y los depósitos de fuel y agua, operación laboriosa debido al peso de estos grandes elementos.
En estos momentos se está trabajando en la reconstrucción de toda su estructura, revisión del chasis y elementos de rodadura, así como la elaboración de un estudio para instalar freno de aire comprimido en el vagón, para así mejorar la seguridad y poder incorporarlo a la composición del tren turístico en un futuro.

Ha sido ahora, cuando otras faenas lo han permitido, que se ha iniciado la restauración de este singular vehículo, y esperamos que luzca con todo su esplendor durante muchos años.

--------

Des de fa unes setmanes hem començat els treballs de restauració del vagó JVT-306.250, també conegut com a “J Calderín”.

Aquest vehicle va ser construït l’any 1951 i la seva utilitat principal consistia en donar calefacció a vapor a les composicions de viatgers, fins que es va substituir per calefacció elèctrica. Llavors va ser apartat del servei i posteriorment adquirit pel Museu del Ferrocarril de Vilanova, on va estar custodiat durant algunes dècades fins que va arribar a Móra la Nova el febrer de l’any 2017.

A la primera fase les feines han començat pel desmuntatge complert del vagó per poder sanejar el xassís i la estructura. S’han enretirat tots els elements interiors com la caldera i els dipòsits de fuel i aigua, operació laboriosa degut al pes d’aquests grans elements.
En aquests moments s’està treballant en la reconstrucció de tota l’estructura, així com l’elaboració d’un estudi per a poder instal•lar fre d’aire comprimit al vagó, per a millorar la seguretat i poder-lo incorporar a la composició del tren turístic en un futur.

Ha sigut ara, quan altres feines ho han permès, que s’ha iniciat la restauració d’aquest singular vehicle, i esperem que llueixi amb goig durant molts anys.
All Rights Reserved