Museu Ferrocarril Moralanova
Museu Ferrocarril Moralanova
El Museu del Ferrocarril segueix guanyant visites i rep una bona acollida de “L’Esperit del Nadal”

Durant el 2018 han passat pel Museu un total de 3.619 persones, cosa que suposa un increment del 50% respecte el 2017. S’afiança així la tendència al creixement significatiu en nombre de visitants dels darrers anys.

A banda de l’ascens global, una anàlisi més detallada de les xifres mostra com aquest augment es troba distribuït al llarg de tots els mesos, i en particular durant les visites de cap de setmana.

A més, el Museu ha estat capaç de cobrir el 95% de les places ofertes de la nova activitat d’enguany, la representació teatral del conte “L’Esperit del Nadal”, a càrrec del grup local de teatre “L’Estació”. Vista la bona acollida de la iniciativa, l’esdeveniment passarà a formar part de l’oferta anual del Museu, junt amb el Bateig Ferroviari al juliol i la Festa del Tren a l’octubre.

El Museo del Ferrocarril sigue ganando visitas y recibe una buena acogida de "El Espíritu de la Navidad"

Durante 2018, han pasado por el Museo un total de 3.619 personas, lo que supone un incremento del 50% respecto a 2017. Se afianza así la tendencia al crecimiento significativo en el número de visitantes de los últimos años.

Aparte del ascenso global, un análisis más detallado de las cifras muestra cómo este aumento se encuentra distribuido lo largo de todos los meses, y en particular durante las visitas de fin de semana.

Además, el Museo ha sido capaz de cubrir el 95% de las plazas ofertadas de la nueva actividad de este año, la representación teatral del cuento "El Espíritu de la Navidad", a cargo del grupo local de teatro "L’Estació". Vista la buena acogida de la iniciativa, el evento pasará a formar parte de la oferta anual del Museo, junto con el Bautizo Ferroviario en julio y la Fiesta del Tren en octubre.
Museu Ferrocarril Moralanova
Museu Ferrocarril Moralanova
Hay cumpleaños que se merecen un videoclip... y un viaje en el tiempo! Parte del vídeo ha sido grabado en la cochera de trenes antiguos de Móra la Nova. Grac...
Museu Ferrocarril Moralanova
LA MOTOCICLETA
Hay cumpleaños que se merecen un videoclip... y un viaje en el tiempo! Parte del vídeo ha sido grabado en la cochera de trenes antiguos de Móra la Nova. Grac...
youtube.com
Museu Ferrocarril Moralanova
Museu Ferrocarril Moralanova
Estrena de la representació del conte "L'Esperit del Nadal"

Aquest dissabte 22 de desembre, el Museu del Ferrocarril a Móra la Nova ha representat per primera vegada l'obra teatral basada en el conte "L'Esperit del Nadal", amb una ocupació del 83% de les places. Les entrades per al diumenge 23 ja estan pràcticament esgotades. La darrera representació prevista serà el dissabte 29 de desembre.

El públic assistent a l'estrena ha valorat molt positivament la representació del grup de teatre "L'Estació", pel seu caràcter familiar i nadalenc. Petits i grans han gaudit d'una història que posa en valor la família i l'amistat i que inclou un petit trasllat en tren per les instal·lacions del Museu.

No te la perdis!

Estreno de la representación del cuento "L'Esperit del Nadal"

Este 22 de diciembre, el Museo del Ferrocarril en Móra la Nova ha representada por vez primera la obra teatral basada en el cuento "L'Esperit del Nadal", con una ocupación del 83% de las plazas. Las entradas para domingo 23 ya están prácticamente agotadas. La última representación está prevista para el 29 de diciembre.

El público asistente al estreno ha valorado muy positivamente la representación del grupo de teatro "L'Estació", por su carácter familiar y navideño. Pequeños y mayores han disfrutado de una historia que pone en valor la família y la amistad y que incluye un pequeño traslado en tren por las instalaciones del Museo.

¡No te la pierdas!
Museu Ferrocarril Moralanova
Museu Ferrocarril Moralanova
Darrers assajos plens de màgia

El grup de teatre "L'Estació" duu a terme aquesta setmana els darrers assajos de la representació del conte "L'Esperit del Nadal". Una història amb dotze personatges que ompliran de màgia i il·lusió el Nadal de tota la família.

Deixaràs passar l'oportunitat de viatjar en tren fins l'Orient? Si no et vols perdre una aventura nadalenca que sempre recordaràs, visita www.museuferrocarril.cat

Últimos ensayos llenos de magia

El grupo de teatro "L'Estació" lleva a cabo esta semana los últimos ensayos de la representación del cuento "L'Esperit del Nadal". Una historia con doce personajes que llenarán de magia e ilusión la Navidad de toda la familia.

¿Dejarás pasar la oportunidad de viajar en tren hasta Oriente? Si no te quieres perder una aventura navideña que siempre recordarás, visita www.museuferrocarril.cat

Fotos: Roger Font
Museu Ferrocarril Moralanova
Museu Ferrocarril Moralanova
"L'Esperit del Nadal" avui al Connecti.cat

"L'Esperit del Nadal" hoy en el Connecti.cat
Museu Ferrocarril Moralanova
L'esperit de Nadal, el 'Polar Express' de Móra la Nova
🚂 L'esperit de Nadal és la proposta del Museu Ferrocarril Moralanova i el Grup de Teatre l'Estació. Avui amb Connecti.cat hem anat a veure els assaigs i com ...
youtube.com
Museu Ferrocarril Moralanova
Museu Ferrocarril Moralanova
El Museu del Ferrocarril a Móra la Nova genera 2,52 euros al territori per cada euro invertit per part de l’Administració Pública

Els museus del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) han generat 2,14 euros per cada euro d’inversió per part de l’Administració pública l’any 2017. Els efectes vinculats d’impacte econòmic generats per aquests museus durant el 2017 corresponen principalment a despeses en hostaleria (49%), transport (42%) i comerç (9%). El cas del Museu del Ferrocarril a Móra la Nova es situa lleugerament per damunt de la mitja, ja que ascendeix fins els 2,52 euros per cada euro d’inversió pública.

Les dades provenen de l’Estudi de l’impacte econòmic dels museus del Sistema Territorial del mNACTEC, elaborat per ESADE - Grup de recerca en Gestió d’Empreses Turístiques (GRUGET)

El Museo del Ferrocarril en Móra la Nova genera 2,52 euros en el territorio por cada euro invertido por parte de la Administración Pública

Los museos del Sistema Territorial del Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Catalunya (mNACTEC) han generado 2,14 euros por cada euro de inversión por parte de la Administración pública en 2017. Los efectos vinculados de impacto económico generados por estos museos durante el 2017 corresponden principalmente a gastos en hostelería (49%), transporte (42%) y comercio (9%). El caso del Museo del Ferrocarril en Móra la Nova se sitúa ligeramente por encima de la media, ya que asciende hasta los 2,52 euros por cada euro de inversión pública.

Los datos provienen del Estudio del impacto económico de los museos del Sistema Territorial del mNACTEC, elaborado por ESADE - Grupo de investigación en Gestión de Empresas Turísticas (GRUGET)
All Rights Reserved