Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Avui fa 130 anys, el dia 8 d'abril del 1891, es va obrir al públic el traçat ferroviari entre les estacions de Marçà-Falset i Móra la Nova. D'aquesta manera, el ferrocarril s'estenia fins a la Ribera d'Ebre, que fins aleshores havia quedat al marge del nou sistema de transport. En un primer moment, el servei de viatgers a l'estació de Móra la Nova era de només dos trens per sentit que unien diàriament Móra la Nova amb Barcelona. Malgrat això, la línia estava cridada a ser un dels principals nexes de comunicació entre Catalunya i Aragó. El flamant edifici de viatgers de l'estació de Móra la Nova seria l'únic de primera classe que es construiria entre Reus i Saragossa. En conseqüència, actualment és un element patrimonial únic a tot el món. L'estació de Móra la Nova va estar dotada inicialment d'un enclavament mecànic fabricat per la firma britànica Saxby&Farmer. D'aquesta manera, es convertia en una de les primeres estacions catalanes a disposar d'un sistema de seguretat d'aquesta índole. Des d'un primer moment, la nova estació de Móra la Nova va disposar d'una cotxera de locomotores de dues vies, a la qual s'hi accedia des d'un pont giratori de 15 metres. Aquest seria l'inici del futur dipòsit de locomotores. El nou traçat de Marçà-Falset a Móra la Nova havia comportat la construcció de dos viaductes i onze túnels, alguns dels quals eren artificials. Durant la Guerra Civil, un d'ells seria utilitzat breument per ocultar un tren hospital. La única estació intermèdia que es va inaugurar el dia 8 d'abril del 1891 va ser la dels Guiamets ja que la construcció del baixador de Capçanes no s'iniciaria fins mesos més tard. Actualment, però, als Guiamets només hi para un tren per sentit al dia.

--------

Hoy hace 130 años, el día 8 de abril del 1891, se abrió al público el trazado ferroviario entre las estaciones de Marçà-Falset y Móra la Nova. De este modo, el ferrocarril se extendía hasta la Ribera d'Ebre, que hasta entonces había quedado al margen del nuevo sistema de transporte. En un primer momento, el servicio de viajeros a la estación de Móra la Nova era de solo dos trenes por sentido que unían diariamente Móra la Nova con Barcelona. A pesar de esto, la línea estaba llamada a ser uno de los principales nexos de comunicación entre Cataluña y Aragón. El flamante edificio de viajeros de la estación de Móra la Nova sería el único de primera clase que se construiría entre Reus y Zaragoza. En consecuencia, actualmente es un elemento patrimonial único en todo el mundo. La estación de Móra la Nova estuvo dotada inicialmente de un enclave mecánico fabricado por la firma británica Saxby&Farmer. De este modo, se convertía en una de las primeras estaciones catalanas a disponer de un sistema de seguridad de esta índole. Desde un primer momento, la nueva estación de Móra la Nova dispuso de una cochera de locomotoras de dos vías, a la cual se accedía desde un puente giratorio de 15 metros. Este sería el inicio del futuro depósito de locomotoras. El nuevo trazado de Marçà-Falset a Móra la Nova había comportado la construcción de dos viaductos y once túneles, algunos de los cuales eran artificiales. Durante la Guerra Civil, uno de ellos sería utilizado brevemente para ocultar un tren hospital. La única estación intermedia que se inauguró el día 8 de abril del 1891 fue la de els Guiamets puesto que la construcción del apeadero de Capçanes no se iniciaría hasta meses más tarde. Actualmente, pero, en els Guiamets solo para un tren por sentido en el día.

Imagenes: Fototeca Museo del Ferrocarril de Madrid.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Tornem a obrir! Vols un bon pla amb la teva família? 👨‍👩‍👧‍👦

Aquest proper cap de setmana tornem a obrim amb l'horari habitual, visita a les 11:30h i 17h ⏰

De cara a setmana santa, el museu estarà obert tots els dies, del dia 27 de març al 1 amb el nostre horari habitual, i del dia 2 al 5 l'horari serà de 11h a 18:30h de forma continuada 📝

Del dia 27 al 1 la visita serà la habitual a les instal·lacions del museu, i del 2 al 5 oferirem activitats especials, com passejos amb la locomotora Memé i la vagoneta "el Tro" per les instal·lacions del museu o visites als cotxes del tren turístic "Lo Caspolino" i el "J Calderí", la última incorporació al museu!🚂🚂

A la cotxera disposarem de servei de bar per als visitants amb terrassa l'exterior i el cotxe restaurant.🧋

I recorda! Pots venir també amb la teva mascota, aquí els peluts de casa també son benvinguts! 🐾
El preu de la entrada general es de 10 euros per persona i la reduïda de 8.
Menors de 5 anys i membres del Club Súper 3 entrada gratuïta.

Us ho perdreu?

------------

Volvemos a abrir! Quieres un buen plan con tu familia? 👨‍👩‍👧‍👦

Este próximo fin de semana volvemos a abrir con el horario habitual, visita a las 11:30h y 17h ⏰

De cara a semana santa, el museo estará abierto todos los días, del día 27 de marzo al 1 de abril con nuestro horario habitual, y del día 2 al 5 el horario será de 11h a 18:30h de forma continuada 📝

Del día 27 al 1 la visita será la habitual a las instalaciones del museo, y del 2 al 5 ofreceremos actividades especiales, como paseos con la locomotora Memé y la vagoneta "el Tro" por las instalaciones del museo o visitas a los coches del tren turístico "Lo Caspolino" y el "J Calderín", la última incorporación al museo!🚂🚂

En la cochera dispondremos de servicio de bar para los visitantes con terraza en el exterior y en el coche restaurante.🧋

Y recuerda! También puedes venir con tu mascota, aquí los peludos de casa también su bienvenidos! 🐾
El precio de la entrada general se de 10 euros por persona y la reducida de 8.
Menores de 5 años y miembros del Club Súper 3 entrada gratuita.

Os lo perderéis?
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Restauració del furgó calderí JVT 306.260
Durant els últims mesos s’ha realitzat la restauració del furgó, últim testimoni dels més de 400 furgons dedicats a donar vapor a baixa pressió per alimentar les calefaccions dels trens quan es van retirar les locomotores a vapor. Aquests vehicles van estar en servei fins als anys 80, quan es va substituir la calefacció a vapor per l’elèctrica.
El vagó recuperat va estar emmagatzemat durant gairebé 40 anys al Museu del Ferrocarril de Vilanova, d’on va ser traslladat per la seva recuperació funcional. L’estat de conservació era molt dolent degut a les inclemències meteorològiques, a més de la sostracció de diverses peces. La restauració ha consistit en un desmuntatge integral de totes les parts que anaven sobre del bastidor per tal de deixar el ferro viu i poder actuar a les nombroses corrosions que es trobaven, algunes en avançat estat, essent necessari la substitució d’alguns marcs de la carrosseria. Pel que fa a la fusteria s’ha hagut de substituir completament, ja que la fusta original es trobava en un estat irrecuperable pel resultat que es volia obtenir de la restauració. Un cop sanejat completament tot el xassís, s’ha sorrejat, emprimat i pintat de negre, s’ha instal·lat la totalitat de les fustes pintant el vehicle amb el gris original de la sèrie, dotant-lo de les retolacions necessàries.
Tots els elements de funcionament, com ganxos, topalls o rodatge, han estat sotmesos a les proves pertinents per tal de poder complir la normativa actual i deixar el vehicle apte per circular per la xarxa general.
Pel que fa a la caldera interior, no se n’ha pogut fer una recuperació funcional, ja que l’evident falta de manteniment als darrers temps de funcionament, juntament amb el pas dels anys a la intempèrie, han fet que no sigui possible, però se n’ha fet una restauració estètica per poder exhibir i explicar com era el funcionament del vehicle i la seva utilitat.
Amb aquesta restauració l’APPFI disposarà d’un vehicle singular per tal de poder circular amb el tren turístic “lo Caspolino”.

Restauración del furgón calderín JVT 306260
Durante los últimos meses se ha realizado la restauración del furgón, último testigo de los más de 400 furgones dedicados a dar vapor a baja presión para alimentar las calefacciones de los trenes cuando se retiraron las locomotoras a vapor. Estos vehículos estuvieron en servicio hasta los años 80, cuando se sustituyó la calefacción a vapor por la eléctrica.
El vagón recuperado estuvo almacenado durante casi 40 años en el Museo del Ferrocarril de Vilanova, de donde fue trasladado para su recuperación funcional. El estado de conservación era muy malo debido a las inclemencias meteorológicas, además de la sustracción de varias piezas. La restauración ha consistido en un desmontaje integral de todas las partes que iban encima del bastidor para dejar el hierro vivo y poder actuar a las numerosas corrosiones que se encontraban, algunas en avanzado estado, siendo necesario la sustitución de algunos marcos de la carrocería. En cuanto a la carpintería se ha tenido que sustituir completamente, ya que la madera original se encontraba en un estado irrecuperable para el resultado que se quería obtener de la restauración. Una vez saneado completamente todo el chasis, se ha chorreado, imprimado y pintado de negro, se ha instalado la totalidad de las maderas pintando el vehículo con el gris original de la serie, dotándolo de las rotulaciones necesarias.
Todos los elementos de funcionamiento, como ganchos, topes o rodaje, han sido sometidos a las pruebas pertinentes para poder cumplir la normativa actual y dejar el vehículo apto para circular por la red general.
En cuanto a la caldera interior, no se ha podido hacer una recuperación funcional, ya que la evidente falta de mantenimiento en los últimos tiempos de funcionamiento, junto con el paso de los años a la intemperie, han hecho que no sea posible, pero se ha hecho una restauración estética para poder exhibir y explicar cómo era el funcionamiento del vehículo y su utilidad.
Con esta restauración del APPFI dispondrá de un vehículo singular para poder circular con el tren turístico "lo Caspolino".
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya CRBMC, per tercer any consecutiu, dóna una ajuda per les labors de restauració que es duen a terme al museu del ferrocarril de Móra la Nova. Aquest any han col·laborat en la restauració del furgó calderí amb l’aportació de 3876€ que serviran per sufragar una part dels materials necessaris per la seva restauració. Aquestes ajudes són de gran utilitat per poder tornar a posar en valor el tren i el seu entorn, exposant de manera real l’evolució del ferrocarril fins els nostres dies. Des d’aquí volem estendre l’agraïment al CRBMC per la col·laboració amb els nostres projectes any rere any.

----

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya CRBMC, por tercer año consecutivo, da una ayuda para las labores de restauración que se llevan a cabo en el museo del ferrocarril de Mora la Nova. Este año han colaborado en la restauración del furgón calderín con la aportación de 3876 € que servirán para sufragar una parte de los materiales necesarios para su restauración. Estas ayudas son de gran utilidad para poder volver a poner en valor el tren y su entorno, exponiendo de manera real la evolución del ferrocarril hasta nuestros días. Desde aquí queremos extender el agradecimiento al CRBMC por la colaboración con nuestros proyectos año tras año.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Como todos sabéis, medio país está cubierto por un manto blanco que no está pasando nada desapercibido. Como en el Museo del Ferrocarril no queríamos ser menos también hemos encendido nuestra máquina de nieve y hemos tomado estas fotografías para que todos podáis disfrutar del momento. Hemos aprovechado, también, para arrancar algunos de nuestros vehículos para comprobar que todo fuera bien y hacer que salieran en las tomas. ¡Disfrutad de las imágenes!

-----

Com tots sabeu, mig país està cobert per un mantell blanc que no està passant gens desapercebut. Com que al Museu del Ferrocarril no volíem ser menys, hem encès la nostra màquina de neu i hem pres aquestes fotografies perquè tots pugueu gaudir del moment. Hem aprofitat, també, per arrencar alguns dels nostres vehicles per comprovar que tot anés bé i fer que sortissin a les fotos. Gaudiu de les imatges!

Renfe Adif
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
La Diputació de Tarragona atorga un ajut per al tren històric turístic

El passat 22 de desembre de 2020 la Diputació de Tarragona va acordar atorgar un ajut a l’APPFI per donar suport al trasllat del material ferroviari que es va fer des de Canfranc fins les instal·lacions del Museu del Ferrocarril a Móra la Nova el passat mes d’octubre. El material que es va traslladar van ser els cinc cotxes de passatgers de la sèrie 5000 coneguts com a “Cubans”. Disposar d’aquestes unitats era una antiga reivindicació de l’APPFI ja que és la única entitat que disposava dels cotxes de viatgers necessaris per enganxar els “Cubans”a una composició ferroviària i donar-los així una funcionalitat. Els vehicles seran restaurats i passaran a formar part del tren històric turístic, en especial durant les èpoques de més calor, ja que disposen d’aire condicionat.

--------

La Diputació de Tarragona otorga una ayuda para el tren histórico turístico

El pasado 22 de diciembre de 2020 la Diputación de Tarragona acordó otorgar una ayuda a APPFI para apoyar el traslado del material ferroviario que se hizo desde Canfranc hasta las instalaciones del Museo del Ferrocarril en Móra la Nova el pasado mes de octubre. El material que se trasladó fueron los cinco coches de pasajeros de la serie 5000 conocidos como "Cubanos". Disponer de estas unidades era una antigua reivindicación de APPFI ya que es la única entidad que disponía de los coches de viajeros necesarios para enganchar los "Cubanos" a una composición ferroviaria y darles así una funcionalidad. Los vehículos serán restaurados y pasarán a formar parte del tren histórico turístico, en especial durante las épocas de más calor, ya que disponen de aire acondicionado.
All Rights Reserved