Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Coneixes el tro? És el nom que els nens de l'escola 3 d'abril de Móra la Nova van posar a aquest vagó adaptat als usos del museu per veure les instal·lacions des de dalt d'un tren. Aquest cap de setmana els que vingueu a veure el museu hi podeu pujar i fer un passeig per les instal·lacions.
T'agradaria poder conduir la locomotora? A més de fer el passeig, hi ha la possibilitat de conduir la locomotora: per fer-ho, després de fer un petit curs per ensenyar el seu funcionament, es podrà moure per les instal·lacions com un autèntic maquinista! Per aquesta activitat cal consultar preus i disponibilitat.
Us hi esperem!

----------

Conoces el "tro" (trueno)? Es el nombre que los niños de la escuela 3 de abril de Móra la Nova pusieron a este vagón adaptado a los usos del museo para ver las instalaciones desde arriba de un tren. Este fin de semana los que vengáis a ver el museo podréis subir y hacer un paseo por las instalaciones.
Te gustaría poder conducir la locomotora? Además de hacer el paseo, existe la posibilidad de conducir la locomotora: para hacerlo, después de hacer un pequeño curso para enseñar su funcionamiento, se podrá mover por las instalaciones como un auténtico maquinista! Para esta actividad se debe consultar precios y disponibilidad.
Os esperamos!
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Treballs a la Cuco
Els treballs a la Cuco continuen sense aturar-se: el bastidor amb els eixos, bieles i cilindres estan ajustats i acabats, a punt per rebre la caldera a sobre. A la caldera s’està treballant intensament per posar-hi els tubs de fum, on s’estan repassant els 188 seients dels tubs a mà, un per un, per assegurar una bona estanqueïtat del tub, recarregant amb soldadura aquells que presenten un mal estat. A més de la col·locació dels tubs, també s’estan repassant o fent nous en bronze els taps de neteja i els taps fusibles, el repàs de tots els suports que duu la caldera, així com fabricar totes les tapes necessàries per fer la prova hidràulica de la caldera. També s’està treballant en la instal·lació del regulador i el tub sec a la seva ubicació abans de muntar tots els tubs de fum per tenir millor accés des de l’interior.
A part d’això ja es tenen tots els tubs de coure de la locomotora netejats i a punt per ser instal·lats a la seva ubicació, substituint aquells trams que es troben molt malmesos.
El següent pas, quan la caldera ja estigui col·locada al seu lloc, serà instal·lar les parts de la carrosseria aprofitant tot el possible original i substituint quan no és possible conservar la peça original.
Voleu venir a veure com avancen els treballs? El museu està obert tots els caps de setmana i festius d’11:30 a 13:30h i de 17 a 19h.

----------

Trabajos en la Cuco
Los trabajos en la Cuco continúan sin detenerse: el bastidor con los ejes, bielas y cilindros están ajustados y acabados, a punto para recibir encima la caldera. En la caldera se está trabajando intensamente para poner los tubos de humo, donde se están repasando los 188 asientos de los tubos a mano, uno por uno, para asegurar una buena estanqueidad del tubo, recargando con soldadura aquellos que presentan un mal estado. Además de la colocación de los tubos, también se están repasando o haciendo nuevos en bronce los tapones de limpieza y los tapones fusibles, el repaso de todos los soportes que lleva la caldera, así como fabricar todas las tapas necesarias para hacer la prueba hidráulica de la caldera. También se está trabajando en la instalación del regulador y el tubo seco en su ubicación antes de montar todos los tubos de humo para tener mejor acceso desde el interior.
Aparte de eso ya se tienen todos los tubos de cobre de la locomotora limpiados y listos para ser instalados en su ubicación, sustituyendo aquellos tramos que se encuentran muy dañados.
El siguiente paso, cuando la caldera ya esté colocada en su sitio, será instalar las partes de la carrocería aprovechando todo lo posible original y sustituyendo cuando no es posible conservar la pieza original.
¿Queréis venir a ver cómo avanzan los trabajos? El museo está abierto todos los fines de semana y festivos de 11:30 a 13:30h y de 17 a 19h.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Trasllat de la locomotora 1000
El passat 21 de maig va arribar a les instal·lacions del museu la locomotora 1006 procedent de l’estació de Ripoll on es trobava apartada per la seva restauració estètica. Dintre del marc del projecte de conservació del patrimoni ferroviari i miner de Sant Joan de les Abadesses i Ogassa, el municipi santjoaní ha sol·licitat la cessió de la locomotora a la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols per tal d’exposar-la al conjunt d’edificis que envoltaven el tren en aquesta població. Un cop concretades les accions a realitzar, seran dutes a terme i la locomotora serà transportada al seu emplaçament definitiu.

----------

Traslado de la locomotora 1000
El pasado 21 de mayo llegó a las instalaciones del museo la locomotora 1006 procedente de la estación de Ripoll donde se encontraba apartada para su restauración estética. Dentro del marco del proyecto de conservación del patrimonio ferroviario y minero de Sant Joan de les Abadesses y Ogassa, el municipio de Sant Joan ha solicitado la cesión de la locomotora a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para exponerla al conjunto de edificios que rodeaban el tren en esta población. Una vez concretadas las acciones a realizar, serán llevadas a cabo y la locomotora será transportada a su emplazamiento definitivo.
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
Museu del Ferrocarril a Móra la Nova
El passat dia 8 de juny es va realitzar una visita institucional a les instal·lacions del museu amb motiu de la redacció del pla estratègic i museístic del Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Aquest pla ha de definir tant els elements a gestionar per ADIF com pel propi museu, on hi ha la creació d’una nova base de manteniment d’infraestructures necessària per la gestió de la xarxa actual que sigui compatible amb els usos museístics de l’estació. L’espai museístic podrà arribar a ser de 250.000m2.
A la visita hi van participar per part del mNACTEC Jaume Perarnau, director del Museu, que ha estat qui ha encarregat de la redacció del pla del museu que en dates properes serà presentat oficialment.
Per part de l’ajuntament hi van participar Francesc Xavier Moliner, alcalde del poble, i Laura Griñó, primera tinent d’alcalde.
Per part d’ADIF, que s’encarregarà d’adequar les instal·lacions ferroviàries del museu que siguin també de servei comercial, hi va participar José Estrada, director general de circulació, Alfonso Ruiz, subdirector de manteniment d’infraestructura, Jorge Villa, Gerent de circulació de l’àrea Nord-est i Diego González, tècnic de capacitats.
Per part de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols hi va participar José Carlos Domínguez, director gerent de la Fundació, Rosa María Pozuelo cap de gabinet y relacions institucionals i Pilar Garcia, directora del Museu del Ferrocarril a Vilanova.
Durant les 4 hores que va durar la visita es va poder realitzar un recorregut tant pels espais ja museïtzats com pels nous espais a museïtzar, com són l’economat, la bàscula, el moll de càrrega o la vivenda del sobreestant. A més de fer la visita a peu, es va poder gaudir dels dos trajectes disponibles amb els trens en servei del museu.

----------

El pasado día 8 de junio se realizó una visita institucional a las instalaciones del museo con motivo de la redacción del plan estratégico y museístico del Museo del Ferrocarril en Móra la Nova. Este plan debe definir tanto los elementos a gestionar por ADIF como por el propio museo, donde está la creación de una nueva base de mantenimiento de infraestructuras necesaria para la gestión de la red actual que sea compatible con los usos museísticos de la estación. El espacio museístico podrá llegar a ser de 250.000m2.
En la visita participaron por parte del mNACTEC Jaume Perarnau, director del Museo, que ha sido quien ha encargado de la redacción del plan del museo que en fechas próximas será presentado oficialmente.
Por parte del ayuntamiento participaron Francesc Xavier Moliner, alcalde del pueblo, y Laura Griñó, primera teniente de alcalde.
Por parte de ADIF, que se encargará de adecuar las instalaciones ferroviarias del museo que sean también de servicio comercial, participó José Estrada, director general de circulación, Alfonso Ruiz, subdirector de mantenimiento de infraestructura, Jorge Villa , Gerente de circulación del área Noreste y Diego González, técnico de capacidades.
Por parte de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles participó José Carlos Domínguez, director gerente de la Fundación, Rosa María Pozuelo jefa de gabinete y relaciones institucionales y Pilar García, directora del Museo del Ferrocarril de Vilanova.
Durante las 4 horas que duró la visita se pudo realizar un recorrido tanto por los espacios ya museizados como por los nuevos espacios a museizar, como son el economato, la báscula, el muelle de carga o la vivienda del contramaestre. Además de hacer la visita a pie, se pudo disfrutar de los dos trayectos disponibles con los trenes en servicio del museo.
All Rights Reserved